Játékszabályzat

„MOMENTS, TÖLTSD FEL A KÓDOT ÉS NYERJ!” nyereményjáték részvételi-, és játékszabályzata


Az I.D.C. Hungária Zrt. (továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi- és játékszabályzatban részletezett nyereményjátékot szervez (a továbbiakban együtt: Játék).

1. Részvételi feltételek
A Játékban kizárólag a 2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső nem cselekvőképtelen*, állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.
* kivéve PTK 2:14.§ (1) és (2) . bekezdésében foglaltakat.
A nyereményjáték időtartama, promóciós időszak: 2020. 02. 15., 00:01 – 2020. 05. 15., 23:59
A kialakult veszélyhelyzet miatt a „TERMEKET NYERTEL” csomagolások beváltásának meghosszabbított időtartama: 2020. 06. 30.

2. A Játékban részt vevő termékek köre:
A Játékban az I.D.C. Hungária Zrt. által Magyarországon kiskereskedelemben forgalmazott, alábbiakban felsorolt termékek promóciós (sárga matricás) csomagolású fogyasztói kiszerelései vesznek részt: Moments mogyorós 50g, Moments tejes 50g, Moments csokoládés 50g, Moments földimogyorós-nugátos 50g, Moments kókuszos 50g promóciós szeletek.
A játékban az I.D.C. Hungária dolgozói és a társasággal jogviszonyban álló, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1 és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói nem vehetnek részt.
A Szervező a nyereményjáték keretében megközelítőleg 6.020.000db promóciós csomagolású terméket hoz forgalomba, ebből 1.204.000 db „Termeket nyertel!” feliratot tartalmaz, 4.816.000 db egy 8 karakterből álló kódot tartalmaz.

3. A Játék menete:
Vásároljon promóciós matricával ellátott Moments ostyaszeletet és nézze meg a csomagolás belsejében található matricán szereplő feliratot.
Amennyiben a „Termeket nyertel” feliratot találja rajta, úgy, a csomagolás ellenében jogosult a beváltóhelyek egyikén, a beváltóhely által felajánlott ízű Moments 50g ostyaszeletre, mely lehet promóciós Moments vagy nem promóciós is. A „Termeket nyertel!” feliratot tartalmazó termékek eloszlása az összes termék között a vásárlások helyszínén nem egyenletes. A beváltóhelyek listáját, az 1. sz. melléklet tartalmazza. Egyes beváltóhelyek a kialakult egészségügyi vészhelyzet miatt átmenetileg felfüggesztették a beváltást, melyekről tájékoztatást talál a beváltóhelyek listájában.
Amennyiben a Játékos a csomagolás belsejében található matricán kódot talál, úgy lehetősége van a www.momentsostya.hu weboldal megfelelő menüpontjában előzetes regisztráció után feltölteni azt.
Amennyiben a Játékos a játékban résztvevő kódot töltött fel, úgy a honlap válaszüzenetként azonnal tájékoztatja a Játékost, hogy az alkalmazott kód feltöltés eredményeként nyert-e a feltöltő, vagy sem.
Az online nyerési mechanizmus, az úgynevezett „nyerő időpontok” elvét követi, amely értelmében a Szervező, előre kisorsolt időpontokat alkalmazza. A nyertes mindig az érintett nyerőidőpontot követő első kódfeltöltő. A nyerő időpontok titkosak, csak a közjegyző és a Szervező illetékes munkatársa ismerik azokat.

Heti és Havi Nyeremények nyerő időpontjai
A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően, 4. pontban megnevezett heti és havi (nyereményekre vonatkozóan nyerő időpontokat sorsol, a Játék teljes időtartamának tekintetében tehát, hetente 1db, havonta 1db, összesen 15 db nyerő időpontot sorsol ki. A nyerő időpontok naponta reggel 6 óra (06:00:00) és éjfél (23:59:59) közötti időtartamokra vonatkozóan, véletlenszerű eloszlásban kerülnek kisorsolásra.
A nyerő időpontok meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Szervező székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

Amennyiben a honlapon azt kapja válaszüzenetként, hogy a feltöltő Játékos nyert (és a honlap megnevezi a nyereményét), úgy a Szervező, a regisztráció során rögzített postacímre 60 naptári napon belül megküldi a tárgynyereményét postán. Amennyiben a Játékos által feltöltött kód, nem nyerő időpontban került feltöltésre, tehát nem nyert, erről visszajelzésképpen a honlap „sajnos nem nyertél, próbálkozz újra” felirattal tájékoztatja és a Játékost nem illeti meg nyeremény.

Minden Játékos, aki a promóciós időszak alatt érvényes kódot töltött fel –függetlenül attól, hogy nyert-e vele, vagy sem - automatikusan részt vesz a fődíj sorsoláson.

Hamisított vagy manipulált csomagolások érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő csomagolások érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
Egy promóciós csomagolás csak egyszer használható fel, egyszer jogosít nyertességre.

Egy játékos a játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a weboldalon.
Egy játékos a játék időtartama alatt korlátlan számú pályázat beküldésére jogosult, azaz korlátlan számú promóciós csomagolást válthat be, és korlátlan számú kódot jogosult feltölteni. Amennyiben ugyanazt a kódot a játékos többször tölti fel, úgy a szervező az első feltöltött kódot regisztrálja, a további, ugyanazon kódot tartalmazó feltöltések esetén a játékos hibaüzenetet kap arról, hogy a kód már feltöltésre került és ezen feltöltést a játék során nem veszi figyelembe.

4. Azonnali termék nyeremény: (minden 5. termék)
A Játékos az újabb Moments 50g-os ostyaszelet termék nyereménye átvételére kizárólag abban az esetben jogosult, ha az általa beváltani szándékozott promóciós csomagolás „Termeket nyertel!” feliratot tartalmazza, és a nyertességre jogosító csomagolást a Játékos a beváltás alkalmával a beváltóhely pénztárosának, vagy a pénztáros által megjelölt egyéb képviselőjének átadja a 2020. június 30-ig meghosszabbított beváltási időszak alatt. A csomagolásról TILOS kivágni a „Termeket nyertel” feliratot, hanem azt, a csomagolással együtt kell leadni a beváltáshoz. Nyereményre csak olyan csomagolás jogosít, amelynek belső felén sértetlen (olvasható állapotú) a „Termeket nyertel!” felirat. Ha a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt feltételeknek, vagy a nyertességet alátámasztó felirat a csomagoláson olvashatatlan, illetve a csomagolás promóciós jellege nem felismerhető, a Játékos nyereményre nem jogosult. Hamisított vagy manipulált csomagolások érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő csomagolások érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. Egy promóciós csomagolás csak egyszer használható fel, egyszer jogosít nyertességre.
A weboldalon közzétett beváltóhelyek listájában megtalálja a működő és átmenetileg felfüggesztett beváltóhelyeket. Ezekben az üzletekben a beváltásra 2020. június 30-ig lehetőséget biztosítunk, illetve 2020. jún.01-30. között a postai úton egyszerre beküldött nyertes csomagolásokat közvetlenül is beváltjuk (IDC Hungária Zrt, 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u.3.) és júl.10-ig postázzuk a Moments szeleteket. Kérjük az összegyűjtött nyertes csomagolásokat egyszerre, egy küldeményben adja fel! A promóció beváltási határidejét érintő hosszabbítás nem érinti a kódfeltöltés, a heti és havi nyeremények nyerőidőpontjait és a fődíj sorsolását!  A Moments 50g-os ostya termék nyeremények személyesen vagy az egészségügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a fent meghatározott módon postai úton vehetők át.

5. Sorsolás, nyeremények Nyeremények: a játék időtartama alatt, nyerő időpontos mechanizmus alapján, kiosztásra kerül

 • hetente 1 db Páros Fesztivál Napijegy
 • havonta 1 Xiaomi M365 elektromos roller.

Ezenkívül a játék végén sorsolás útján egy nyertest sorsol ki, aki megnyeri a fődíjat:

 • 1db Vespa robogót

A Játékos ellenőrizheti feltöltött kódjait a „profilom” menüpontban.

A heti nyeremények esetében a Szervező a kapcsolatfelvételkor a nyertest kiértesítő e-mailben vagy telefonon a Szervező megkéri a Játékost, hogy határozzon meg preferenciája szerint egyértelmű sorrendben három darab magyarországi fesztivált és annak konkrét napját, amelyek közül az egyikre kéri a 2 db nyeremény napijegyét. A Szervezőnek ez alapján kell a három fesztiválnap közül egyre jegyet biztosítania a Játékosnak, illetve ha ezek közül mindegyikre a jegyek már elővételben elkeltek, azaz nem elérhető már jegy az adott fesztivál adott napjára, a Játékosnak módjában áll másik két napot megjelölni. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy abban az esetben, ha az öt időpont közül egyre sincs már megvásárolható jegy, akkor arra a fesztiválra és napra biztosít jegyet, amire még kapható napijegy. A kialakult veszélyhelyzet miatt a fesztivál jegyekre jogosult heti nyertesek az I.sz. melléklet (mely a játékszabályzat végén található) szerint jogosultak a nyereményükre.

A Szervező a kapcsolatfelvétel után a nyertes Játékos, játékra történő regisztrációja során megadott postacímre megkísérli a heti és havi nyeremény kézbesítését, a nyerést követő 60 naptári napon belül. Amennyiben a kézbesítés sikertelen volt, úgy a regisztráció során megadott telefonszámon 2 alkalommal kísérli meg a Szervező felvenni a nyertessel a kapcsolatot, majd további két alkalommal a megadott e-mail címen.

A Szervező a nyertes Játékos, játékra történő regisztrációja során megadott e-mail címre megkísérli a heti és havi nyeremény nyereményt kézbesíteni, a nyerést követő 60 naptári napon belül. Amennyiben a kézbesítés sikertelen volt, úgy a regisztráció során megadott telefonszámon 2 alkalommal kísérli meg a Szervező felvenni a nyertessel a kapcsolatot, majd további két alkalommal a megadott e-mail címen.

Ha a kapcsolatfelvétel, illetve a kézbesítés sikertelen, úgy a nyertes feltöltést követő első kódfeltöltő válik a nyereményre jogosulttá és a fent leírtak szerint ismételten megtörténik a nyeremény kézbesítése.
A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.

Szervező a Játék időtartama alatt sorsolással

 • 2020.02.15. 00:01 és 2020.05.15. 23:59 között érvényesen beküldött Pályázatok közül 2020.05.21. napján 13 óra 30 perckor közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 1 (egy) darab főnyereményt azaz 1 db Vespa robogót sorsol ki.

A fődíj sorsolásának alkalmával 1 fő nyertes és 3 fő pótnyertes kerül kisorsolásra közjegyző jelenlétében. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Fődíjra.
Elsőként a fődíj nyertest sorsoljuk, majd a pótnyerteseket. A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

 • ha a nyertes a személyi azonosságát nem tudja igazolni,
 • ha a Szervező a sorsolást követően többszöri próbálkozás ellenére sem éri el a nyertest, valamint
 • ha a nyertes pályázata más okból érvénytelen a Játékszabályzat szerintA nyeremények készpénzre, vagy egyéb kedvezményre nem válthatók.

A fődíj sorsolása nyilvános. A sorsolás helyszíne: I.D.C. Hungária Zrt. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 3.

A feltöltött kódot tartalmazó csomagolást a Játékosnak a játék végétől számított 90 (kilencven) naptári napig sértetlen és jól olvasható állapotban kell megőriznie és azt a szervező ez irányú kérése esetén bemutatnia. Amennyiben a bekérésnek a Játékos nem tud eleget tenni, úgy, a Játékosnak megítélt nyereményre való jogosultságát a Szervező felülbírálhatja és pótnyertesnek adhatja át.

A fődíjat, azaz a Vespa robogót közösen egyeztetett helyszínen és időpontban adja át nyertes részére. Amennyiben a nyertes nem tudja/akarja átvenni a nyereményét, automatikusan a pótnyertesek lépnek a helyébe. A nyertes kódot tartalmazó csomagolást a Szervező bekérheti! A nyertes személyét igazoló dokumentumot (személyi igazolvány) a Szervező ellenőrzésre bekéri

A sorsoláson minden, a promóciós időszakban regisztrációt követően, valamennyi valós adattal feltöltött, játékban résztvevő kód részt vesz. A Játékos, a kód feltöltésével automatikusan elfogadja a Játékszabályzatot.
A Szervező, a heti nyertesek névsorát tárgyhetet követő napon közzéteszi a www.Momentsostya.hu weboldalon.
A Szervező, a havi nyertesek névsorát tárgyhót követő napon közzéteszi a www.Momentsostya.hu weboldalon


A Szervező a fődíj sorsolás eredményét, a nyertesek névsorát a sorsolást követő 10 munkanapon belül a www.Momentsostya.hu weboldalon nyilvánosságra hozza, és nevük kisorsolásáról a regisztráció során megadott telefonszámon értesíti őket. Összesen 3 alkalommal kísérli meg a Szervező felvenni a telefonos kapcsolatot, 2 alkalommal pedig a megadott e-mail címen keresztül. Ezt követően pótnyertes részére kerül átadásra a nyeremény. (A pótnyertesek sorrendje megegyezik a kihúzás sorrendjével.)

A Szervező a +3624/525-536-es telefonszámon felvilágosítást ad a Játékot érintő, Promóciós kérdéssel kapcsolatban hétköznapokon 9-16h között. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve a település megjelölésével jelenik meg.
A fődíj nyertesek a nyeremények átvételére, a sorsolást követő 90 napon belül jogosult(ak).
Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos(ok) a nyereményüket az erre nyitva álló határidőn belül nem vennék át, úgy annak bruttó, forgalmi értékét a Szervező a vonatkozó szabályok szerint játékadóként fizeti be a központi költségvetésbe. A nyeremények adóvonzatát a Szervező vállalja.

6. Felelősség vállalás
A Szervezőt a Játékosok téves adatszolgáltatásáért, a pályázatok hiányosságáért/hibáiért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem megfelelő kódbeküldés) semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával/szolgáltatójával szemben érvényesítheti.

A Szervező kizárja a felelősségét minden a www.Momentsostya.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjat a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően úgy ezen esetekre a Szervező a felelősségét kizárja. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Ha a játékos adat-, illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhellyel, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező a felelősségét kizárja.

A játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiai függvénye és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívül álló tényező, mint pl. (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati terheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező az e pontban meghatározott körülményekből fakadó felelősségét kizárja.

7. Kizárás
A jelen játékszabályzat szabályainak megsértése, illetve csalás a Játékos játékból való kizárását vonhatja maga után, és a Szervező fenntartja magának a jogsértővel szembeni bírósági eljárás kezdeményezésének jogát. Amennyiben a promóció során jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja merül fel, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
Ha a Játékos a játék szellemével összeférhetetlen vagy a Szervező jó hírnevét sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az esetet egyedileg elbírálva, az általa jogosnak vélt mértékű korlátozásban részesítse a Játékost. A szervező döntése végleges, fellebbezésre nincs lehetőség.
A játékkal kapcsolatos valamennyi reklamációt írásban kell eljuttatni a Szervező székhelyének címére (2310. Szigetszentmiklós, Leshegy u. 3.). Reklamációt a Szervező a játék lezárását követő egy hónapon túl nem vesz figyelembe.
A Játékról információk találhatóak a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, sajtóhirdetésekben és a www.Momentsostya.hu weboldalon. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a www.Momentsostya.hu internetes címen érhető el.

8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok
A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék során adatait önkéntes hozzájárulás útján bocsájtja a szervező rendelkezésére.

A Játékos a promócióban való részvétellel (a weboldalon történő regisztrációval) automatikusan tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy személyes adatai (neve, címe, telefonszáma esetleg e-mail címe) a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció lebonyolítására felhasználhassa. A játékos személyes adatait további marketing célokra abban az esetben használja fel a Szervező, ha a regisztráció során a Játékos, ehhez kifejezetten hozzájárulását adja. Abban az esetben, ha kiskorú tölti fel a promóciós csomagolásban szereplő kódot, a törvényes képviselő hozzájárulását a Szervező megadottként kezeli, a szülői hozzájárulás megadottságával kapcsolatosan a Szervező kifejezetten kizárja felelősségét.

A játékosok a játékban történő részvétellel tudomásul veszik az alábbiakat:

 • a Szervező, mint adatkezelő, valamint a lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeli, illetve dolgozza fel;
 • a nyertes játékosok nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és a lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja, amely vonatkozik különösen a weboldalon történő feltüntetésre;
 • a játékosok által megadott személyes adatokat – amennyiben a weboldalon az adott mező kipipálásával ehhez hozzájárultak – a Szervező és a Lebonyolító, mint reklámügynökség a szervező marketing- kapcsolattartás érdekében célhoz kötötten kezelheti és használhatja fel;
 • Amennyiben a játékos a regisztrációkor önkéntesen, választhatóan megadta a születési évét, azt a szervező mint adatkezelő a nyereményjátékkal kapcsolatos anonim statisztika készítésére használja fel.
 • a játékos hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és a Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;
 • a játékosok részvételükkel minden tekintetben elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését;
 • a megadott adatok kezelője az I.D.C Hungária Zrt., míg az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából DONE Digital Kft. (1094 Budapest, Tűzoltó u.66; e-mail: hello@thisisdone.com) végzi, mint adatfeldolgozó;

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik. A Szervező lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a játékos bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatainak kezeléséről, illetve kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen 2310. Szigetszentmiklós, Leshegy u. 3. vagy az info@Momentsostya.hu e-mail címen.
A játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga.
A játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéshez az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozáshoz való jogát a GDPR és a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján gyakorolhatja.
A játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszait, illetve jogainak megsértésének megállapítását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtott panaszával vagy Bírósághoz történő keresetbenyújtásával gyakorolhatja.
A Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó gondoskodik a játékos személyes adatainak biztonságáról és megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárásokat és szabályokat, amelyek a játékosok személyes adataik megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.
Az Adatkezelő a játékosok által rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat bizalmasan kezelik.
A játékosnak bármikor lehetősége van arra, hogy a Szervezőhöz forduljon abból a célból, hogy a Szervező által további megkeresésekre ne kerüljön sor. Ezen nyilatkozatát a játékos az info@Momentsostya.hu e-mail címre vagy a társaság ezen játékszabályzatban meghatározott címére küldheti el.
A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény vagy ajándék átadása előtt kérelmezi.
A társaság adatvédelmi tájékoztatója a www.Momentsostya.hu weboldalon érhető el.

9. Vegyes rendelkezések
A jelen játékra és a játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

1.sz melléklet
A beváltóhelyek listáját [itt] találod.

A kialakult veszélyhelyzet és a Magyar Kormány 2020. április 30-án meghozott rendelete értelmében 2020. augusztus 15-ig nem tartható 500 főnél nagyobb tömegrendezvény. Ez alapján a Magyarország területére tervezett fesztiválok ezen időpontig betiltásra kerültek, így a Moments nyereményjáték heti nyertesei jogosultak a nyereményük beváltására az alábbiak szerint:

 • a kiválasztott fesztivál jövő évi belépőjegyére (ebben az esetben az I.D.C. Hungária Zrt. felelősséget nem vállal, hogy a fesztivál szervezője megrendezi az adott fesztivált 2021-ben);
 • a 2020. aug 15. után esetlegesen megrendezésre kerülő fesztiválra szóló páros napijegyre;
 • készpénzre való beváltásra, amelynek összege 15.000,-Ft/fő, azaz a páros fesztiváljegyért összesen 30.000,- Ft összeget utalunk kizárólag a nyertes nevén lévő bankszámlára legkésőbb 2020. május 31-ig. A kifizetésre kerülő nettó összeg 30.000,- Ft., melynek bruttó értéke 35.294,-Ft.

I.D.C. Hungária Zrt.
Szervező